Geodeziniai ir žemės sklypų kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai ir planų bei matavimo bylų parengimas


Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, žemės sklypo plano ir kitų kadastro duomenų, reikalingų įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę, parengimas.


Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija, apskaičiuojama žemės sklypo vertė, parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir suformuojama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.


Kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534.


Šiai paslaugai atlikti įmonė turi licenciją Nr. G-745-(180) nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis.


Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą, preliminarų arba detalųjį žemės sklypo planą bei statinių, esančių šiame sklype (jei tokie yra), teisinę registraciją.


Taip pat teikiama sunaikintų riboženklių atstatymo paslauga.