Įmonių akcijų vertinimas
Įmonės akcijų vertinimo paslaugos produktas - objektyvi ir nešališka išvada apie įmonės akcijos (akcijų paketo) vertę rinkoje. Ši išvada teikiama rašytinėje vertinimo ataskaitoje.


Įmonės akcijos (akcijų paketo) vertė gali būti skaičiuojama tiek įmonės turto sudėtinių dalių, tiek verslo vertės požiūriu. Akcijos rinkos vertės skaičiavimą galima pavaizuoti tokia principine logine schema (formule): akcijos vertė = grynoji įmonės vertė (ar verslo vertė savininkams) padalyta iš akcijų skaičiaus, o pastaroji savo ruožtu apskaičiuojama iš turto (verslo) vertės atimant įmonės skolas ir įsipareigojimus vertinimo dieną.


Įmonės akcijų vertės nustatymas gali būti aktualus kai:

  • įmonė perkama ar parduodama;
  • akcijos įtraukiamos į steigiamą ar plečiamą akcinę bendrovę kaip nepiniginis (turtinis) įnašas;
  • reorganizuojamų (jungiamų arba skaidomų) akcinių bendrovių akcijų keitimo santykį reikia pagrįsti;
  • vykdomos teismų ir teismo antstolių nutartys;
  • kai to pageidauja turto savininkas ar vertinimo užsakovas.