Kilnojamojo turto vertinimas
Kilnojamojo turto (įrenginių, transporto priemonių ir kt.) vertinimo paslaugos produktas - objektyvi ir nešališka išvada apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje. Ši išvada teikiama rašytinėje vertinimo ataskaitoje.


Turto vertinimo objektu gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje esantis kilnojamasis turtas, įregistruotas atitinkamame kilnojamojo turto registre (autotransporto priemonės) arba įstatymų pripažįstamas kilnojamuoju turtu (mašinos, staklės, technologiniai įrenginiai ir kt.)


Atsižvelgiant į vertinimo atvejų spektrą lygiaverčiai ir laukiami mūsų klientai yra ir įmonės ir valdžios institucijos, juridiniai bei fiziniai asmenys, visi, kuriems aktuali turto vertė, kai turtas:

  • perkamas ar parduodamas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;
  • skiriamas steigiamai ar plečiamai akcinei bendrovei kaip nepiniginis (turtinis) įnašas;
  • apdraudžiamas, apmokestinamas, deklaruojamas;
  • įkeičiamas;
  • įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
  • išnuomojamas, perduodamas kitiems asmenims pasaugos, panaudos pagrindais.


Arba kai:

  • įmonėms taikomos bankroto procedūros;
  • vykdomos teismų ir teismo antstolių nutartys;
  • kai to pageidauja turto savininkas ar vertinimo užsakovas.