Nekilnojamojo turto vertinimas
Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos produktas - objektyvi ir nešališka išvada apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje. Ši išvada teikiama rašytinėje vertinimo ataskaitoje.


Turto vertinimo objektu gali būti bet koks Lietuvos Respublikos teritorijoje esantis nekilnojamasis turtas, įregistruotas ar galintis būti registruotas nekilnojamojo turto registre, arba turtas, įregistruojamas kituose registruose, bet įstatymais pripažįstamas nekilnojamuoju (orlaiviai, laivai).


Atsižvelgiant į vertinimo atvejų spektrą, lygiaverčiai ir laukiami mūsų klientai yra ir įmonės ir valdžios institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, visi, kuriems aktuali turto vertė, kai turtas:

 • perkamas ar parduodamas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;
 • skiriamas steigiamai ar plečiamai akcinei bendrovei kaip nepiniginis (turtinis) įnašas;
 • apdraudžiamas, apmokestinamas, deklaruojamas;
 • jungiamas su kitu turtu ar atidalijamas iš bendro turto;
 • įkeičiamas;
 • įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
 • išnuomojamas, perduodamas kitiems asmenims pasaugos, panaudos pagrindais;
 • paimamas nustatyta tvarka visuomenės poreikiams.


Arba kai:

 • įmonėms taikomos bankroto procedūros;
 • vykdomos teismų ir teismo antstolių nutartys;
 • kai to pageidauja turto savininkas ar vertinimo užsakovas.