Nekilnojamojo turto pardavimas


UAB Korporacija "Matininkai", turėdama padalinius visoje Lietuvos teritorijoje, teikia platų paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, spektrą.


Didelis kvalifikuotų specialistų potencialas Korporacijai "Matininkai" leidžia sėkmingai veikti nekilnojamojo turto tarpininkavimo rinkoje.


Bendrovė yra sukaupusi informaciją apie Lietuvos ir kitų šalių nekilnojamojo turto rinkas, rinkos dalyvių santykius ir su jais susijusius teisinius klausimus, glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų šalių bendrovėmis.


Korporacija "Matininkai" Lietuvos gyventojams ir juridiniams asmenims teikia šias nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugas:

  • tarpininkauja parduodant (įsigyjant) įvairios paskirties nekilnojamąjį turtą;
  • konsultuoja nekilnojamojo turto pardavimo (įsigijimo), nuomos ekonominiais ir teisiniais klausimais;
  • konsultuoja nekilnojamojo turto valdymo strategijos formavimo klausimais;